вторник, 12 ноября 2013 г.

Обговорюємо проект Кодексу етики бібліотекаря

      Мета цього Кодексу – визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування.
   У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, - забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного та економічного процвітання - основа бібліотечної справи, тож бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність.

    Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником.
  Українська бібліотечна асоціація затверджує такі основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності:

 Доступ до інформації
 • ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної свободи
 • ми протистоїмо спробам цензурувати читання, формування фондів бібліотек, надання доступу до інформації
 • ми поважаємо людську гідність і реалізуємо право особи на отримання інформації
 • ми забезпечуємо високий рівень обслуговування, створюємо умови для рівноправного, вільного та комфортного доступу користувачів до інформаційних ресурсів
 • ми робимо все, щоб надавати читачам безкоштовний доступ до бібліотечних фондів і бібліотечних послуг
 • ми прагнемо забезпечувати всім доступність бібліотечних матеріалів, сайтів книгозбірень і приміщень бібліотек відповідно до міжнародних стандартів доступності
Відповідальність щодо особистості й суспільства
 • ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від її соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів тощо
 • ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, сприяємо розвиткові національних культур
 • ми сприяємо покращанню добробуту, соціальному, культурному та економічному процвітанню  особи та суспільства
 • ми усвідомлюємо гуманістичну місію нашої професії, сприяємо морально-етичним пошукам людини у пізнанні навколишнього світу й  відверненні екологічної катастрофи
·  ми співпрацюємо з усіма організаціями, установами, об'єднаннями й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і в забезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних матеріалів і ресурсів

Приватність, таємниця та прозорість
·        ми дбаємо про захист персональних даних користувачів і партнерів бібліотек
·        ми захищаємо інформацію про коло читання та інтереси користувачів, забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування 

Відкритий доступ та інтелектуальна власність
 • ми зацікавлені у використанні всіх можливостей для надання користувачам бібліотек якнайширшого доступу до інформації та ідей у будь-якому форматі
 • ми прагнемо надавати справедливий, оперативний, економний та ефективний доступ до інформації
 • ми визнаємо інтелектуальну власність авторів та інших творців і прагнемо забезпечити дотримання їхніх прав
 • ми - від імені користувачів - захищаємо винятки та часові обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек
 • ми - партнери авторів, видавців та інших творців праць, захищених копірайтом
 • ми заохочуємо уряд запроваджувати такі закони інтелектуальної власності, що забезпечують баланс між інтересами власників прав, окремими особами й такими інституціями, як бібліотеки

Нейтральність, особиста чесність і професійні навики
 •  ми віддані та компетентні у своїй професії, володіємо і постійно вдосконалюємо професійні знання, вміння та навички
 • ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і об'єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування
 • ми дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання та організації доступу до інформації й надання послуг, розмежовуємо професійні обов'язки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті переконання не заважали вільному доступові користувача до інформації
 • ми не припускаємо одержання особистої вигоди за рахунок читачів, колег, бібліотеки, протидіємо корупції, яка впливає на бібліотечну справу, зокрема у постачанні та забезпеченні бібліотечними матеріалами і ресурсами, призначенні на бібліотечні посади та адмініструванні бібліотечних контрактів і фінансів
 • ми маємо право на вільне висловлювання на робочому місці, виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів
 • ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність у професійній діяльності
 • ми сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій
Взаємини з колегами та працедавцями
 • ми справедливо і з повагою  ставимося до колег по роботі, захищаємо їхні права
 • ми сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному колективі, розвиткові професійної самосвідомості його членів
 • ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії
 • ми залучаємо до професії талановиту молодь, допомагаємо її професійному становленню
 • ми беремо участь у діяльності професійних асоціацій, ми запобігаємо будь-яким проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, походження, расу, релігію чи  сексуальну орієнтацію
Комментариев нет:

Отправить комментарий