среда, 8 апреля 2015 г.

Документні фонди бібліотек: тест на перевірку знань


  Л. Мажара, головний методист
Оптимальний фонд - це фонд, який містить: 
 
а) 30-40% документів, виданих протягом останніх 5 років;


б) 60% документів, виданих протягом останніх 20 років;


в) 10% книг, виданих протягом останніх 2 років;


г) 50% документів, виданих протягом останніх 30 років.


Який показник книгозабезпеченості на 1 сільського жителя рекомендує Національна парламентська бібліотека України?
а) 2-3 прим.;
б) 6-15 прим.;
в) 5-7 прим.;

г) 7-9 прим.Коефіцієнт оновлення бібліотечного фонду вираховується за формулою:


а) нові надходження : загальну кількість фонду х 100;


б) загальна кількість фонду : нові надходження х100;


в) нові надходження - вилучення х 100.

Записи про надходження журнальних видань у книзі сумарного обліку бібліотечного фонду здійснюються:
а) 1 раз на рік (наприкінці грудня, без зазначення ціни);
б) 2 рази на рік (по півріччях із зазначенням ціни );
в) щомісяця;
г) журнальні видання підлягають лише індивідуальному обліку.

Індивідуальний облік аудіовізуальних та електронних видань здійснюється:
а) в загальній інвентарній книзі;
б) в окремій інвентарній книзі;
в) в окремих інвентарних книгах;
г) ці документи не підлягають індивідуальному обліку.

Які з перелічених документів є документами тимчасового зберігання і не ставляться на баланс?
а) журнали;
б) листівки;
в) аркушеві картографічні видання;
г) буклети;
д) брошури;
е) плакати
є) газети;
ж) поштові картки

Балансовий облік бібліотечних документів здійснюється:
а) в Інвентарних книгах;
б) в спеціальних зошитах обліку;
в) в Книгах сумарного обліку бібліотечного фонду;
г) балансовий облік бібліотечних документів не здійснюється, це прерогатива бухгалтерій.

Які допустимі нормативи списання бібліотечних документів:


а) списання дорівнює надходженню;


б) 1,7 - 2% від обсягу книговидачі;

в) 1,954% від обсягу книговидачі;

г) обсяги визначаються індивідуально на основі аналізу фонду та 


книгозабезпеченості.Списання комунального майна без надання дозволу місцевого органу виконавчої влади 
допускається, коли загальна сума майна, що списується, становить:
а) 5000 грн;
б) 2500 грн;


в) списання  rомунального майна без дозволу місцевого органу виконавчої влади не 


дозволяється;

г) кожен місцевий орган виконавчої влади самостійно встановлює такі нормативи 


(на основі Рішення Запорізької обласної ради №8 від 26.02.2009 “Про нормативно-


правові документи з питань списання майна, що є спільною власністю 


територіальних громад 


сіл, селищ, міст Запорізької області” (із змінами від 24.02.2011 № 41):Як оцінюються документи на вилучення ?


а) за номінальною ціною;


б) із врахуванням коефіцієнта індексації;


в) із переведенням на ринкову вартість;


г) із врахуванням деномінації гривні.Вкажіть правильні хронологічні терміни зберігання періодичних видань

 
а) 1-3 роки;

б) 5-10 років;

 
в) 10-15 років;

г
) терміни визначаються індивідуально.Хто не входить в комісію з вилучення документів?
а) представник громадськості;
б) працівник бухгалтерії;
б) представник відділу культури;
в) завідуюча бібліотекою-філією;
г) сільський голова;
д) представник відділу комплектування ЦРБ;
е) директор ЦБС.

Акти на списання бібліотечних документів зберігаються
а) 5 років;
б) 10 років;
в) 15 років;
г) до ліквідації бібліотеки.

Переоцінка документів не здійснюється:
а) в Інвентарних книгах;
б) в Книгах сумарного обліку бібліотечного фонду;
в) в актах на вилучення бібліотечних документів;
г) в документах бухгалтерії.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється:
а) 1раз на 5 років;
б) 1 раз на 7 років;
в) протягом п’яти років з охопленням щорічно не менше 20 відсотків одиниць;
г) щороку.

До пакету документів, що супроводжують інвентаризацію бібліотечних фондів не входить:
а) наказ керівника (у разі передачі фондів на баланс сільських рад - сільського голови) про проведення інвентаризації;
б) наказ керівника (сільського голови) про створення комісії з інвентаризації бібліотечних фондів;
б) акт за підсумками інвентаризації;
в) акт на вилучення документів, виявлених в результаті інвентаризації як недостача;
г) пояснювальна записка.